انرژی کالا
نتایج 1 تا 7 از کل 7 نتیجه
LED چراغ خیابانی 12 وات
  تماس بگیرید
( 0 )

در چراغ های خیابانی LED مدل 12 وات  که جهت روشنایی معابر محلی (شریانی درجه 1 و شریانی درجه 2) بر اساس استانداردهای ملی ساخته شده اند، سعی شده است با استفاده از قطعات با کیفیت، حداکثر راندمان و کیفیت ایجاد شود. با استفاده از لنزهای مخصوص روشنایی خیابانی، انواع متقارن و نامتقارن نور تولید شده و فقط به نقاط مورد نظر تابیده و در خیابان توزیع می شود.

چراغ خیابانی 20 وات LED
  تماس بگیرید
( 0 )

در چراغ های خیابانیLED  مدل 20 وات  که جهت روشنایی معابر محلی (شریانی درجه 1 و شریانی درجه 2) بر اساس استانداردهای ملی ساخته شده اند، سعی شده است با استفاده از قطعات با کیفیت، حداکثر راندمان و کیفیت ایجاد شود. با استفاده از لنزهای مخصوص روشنایی خیابانی، انواع متقارن و نامتقارن نور تولید شده فقط به نقاط مورد نظر تابیده و در خیابان توزیع شود.

چراغ خیابانی 24 وات LED
  تماس بگیرید
( 0 )

در چراغ های خیابانیLED  مدل 24 وات  که جهت روشنایی معابر محلی (شریانی درجه 1 و شریانی درجه 2) بر اساس استانداردهای ملی ساخته شده اند. سعی شده است با استفاده از قطعات با کیفیت، حداکثر راندمان و کیفیت ایجاد شود. با استفاده از لنزهای مخصوص روشنایی خیابانی و انواع متقارن و نامتقارن نور تولید شده فقط به نقاط مورد نظر تابیده و در خیابان توزیع شود.

چراغ خیابانی 30 وات LED
  تماس بگیرید
( 0 )

در چراغ های خیابانیLED  مدل 30 وات  که جهت روشنایی معابر محلی (شریانی درجه 1 و شریانی درجه 2) بر اساس استانداردهای ملی ساخته شده اند. سعی شده است با استفاده از قطعات با کیفیت، حداکثر راندمان و کیفیت ایجاد شود. با استفاده از لنزهای مخصوص روشنایی خیابانی و انواع متقارن و نامتقارن نور تولید شده فقط به نقاط مورد نظر تابیده و در خیابان توزیع شود.

چراغ خیابانی 48 وات LED
  تماس بگیرید
( 0 )

در چراغ های خیابانیLED  مدل 48 وات  که جهت روشنایی معابر محلی (شریانی درجه 1 و شریانی درجه 2) بر اساس استانداردهای ملی ساخته شده اند. سعی شده است با استفاده از قطعات با کیفیت، حداکثر راندمان و کیفیت ایجاد شود. با استفاده از لنزهای مخصوص روشنایی خیابانی و انواع متقارن و نامتقارن نور تولید شده فقط به نقاط مورد نظر تابیده و در خیابان توزیع شود.

 

چراغ خیابانی 60 وات LED
  تماس بگیرید
( 1 )

در چراغ های خیابانیLED  مدل 60 وات  که جهت روشنایی معابر محلی (شریانی درجه 1 و شریانی درجه 2) بر اساس استانداردهای ملی ساخته شده اند. سعی شده است با استفاده از قطعات با کیفیت، حداکثر راندمان و کیفیت ایجاد شود. با استفاده از لنزهای مخصوص روشنایی خیابانی و انواع متقارن و نامتقارن نور تولید شده فقط به نقاط مورد نظر تابیده و در خیابان توزیع شود.

 

چراغ خیابانی 80 وات LED
  تماس بگیرید
( 0 )

در چراغ های خیابانیLED  مدل 80 وات  که جهت روشنایی معابر محلی (شریانی درجه 1 و شریانی درجه 2) بر اساس استانداردهای ملی ساخته شده اند. سعی شده است با استفاده از قطعات با کیفیت، حداکثر راندمان و کیفیت ایجاد شود. با استفاده از لنزهای مخصوص روشنایی خیابانی و انواع متقارن و نامتقارن نور تولید شده فقط به نقاط مورد نظر تابیده و در خیابان توزیع شود.

 

نتایج 1 تا 7 از کل 7 نتیجه

فروشگاه انرژی کالا

انرژی کالا یک سایت الکترونیک متعلق به شرکت نوین تدبیر کالای آبتین (نت کالا) می باشد. این شرکت زیرمجموعه هلدینگ سامان انرژی در سال 1395 و با محوریت تأمین انواع تجهیزات، کالاهای صنعتی و خدمات فنی مهندسی تأسیس گردیده است.

 

اطلاعات تماس

برای دریافت و ذخیره اطلاعات تماس بارکد زیر را با تلفن همراه خود اسکن کنید.

Untitled 1